iT Aktörerna 2L

Mjukt

Dokumentmallar

En dokumentmall har flera funktioner att fylla. Ofta vill en kund som med hjälp av t.ex. en reklambyrå låtit ta fram en grafisk profil även ha möjlighet att omsätta profilen till en dokumentmall som kan användas från t.ex. MS Word.

En dokumentmall är också ett sätt att förvissa sig om att de dokument, brev och handlingar som lämnar företaget har ett gemensamt utseende med avseende på logotypens storlek och placering, teckensnitt mm. oavsett vem inom företaget som producerat dokumentet.

Dokumentmallen ska också vara ett stöd och en hjälp för användaren att framställa ett strukturerat och snyggt dokument enligt den standard man enats om inom företaget/organisationen utan att användaren behöver vara ”expert” på ordbehandling.

En dokumentmall kan användas för att skapa brev, fax, rapporter, blanketter mm. Dom ska vara enkla att använda och flexibla.

Använder du dig av dokumentmallar behöver du bara en låda med vita papper för utskrift, du har alltid ”brevpapper” hemma, sparar tryckkostnad för förtryckta brevpapper och den dag företaget/organisationen byter adress, telefonnummer eller grafisk profil slipper du slänga ett lager med oanvändbara brevpapper!

Testmall

 

Register och databaser

Ett register eller en databas kan vara något stort eller något litet. Oftast kan det vara svårt att hitta en färdig produkt som är alldeles ”lagom”. Det är funktioner som saknas eller man betalar för en massa funktioner som man inte har någon användning för.

Det är då man kanske ska överväga att själv utforma hur registret/databasen ska se ut, vilka funktioner man behöver, och låta oss förverkliga era idéer. Det kan vara frågan om företagets kundregister, inventarieregister, medlemsregister eller någon annan typ av register som kan underlätta det dagliga kontorsarbetet.

Vi har många års erfarenhet av utveckling av såväl stora som små databasapplikationer. Många av de tillämpningar vi gjort utvecklades för över 10 år sedan och används än idag. En av anledningarna är nog att det oftast är kunden som styrt utvecklingen och har lyckats utforma något som är enkelt och anpassat till sina egna behov.

 

Utbildning

Under flera år har vi sysslat med utbildning inom så väl stora som mindre företag. Till en början handlade det oftast om rena standardkurser men så småningom gick det mer och mer ut på att skräddarsy utbildningspaket för en specifik avdelning eller målgrupp.

I dagens stressiga arbetssituation kan det kännas främmande att ta sig tid för att sätta sig på skolbänken i flera dagar. Du kanske har funderat på att med lite mer kunskap inom ett visst område så skulle du kunna förenkla dina arbetsuppgifter och sköta ditt arbete på ett mer tillfredsställande sätt. Vi ställer då upp med ”personlig coaching”. Beskriv vad ditt personliga utbildningsbehov är så återkommer vi med förslag på lämpligt upplägg

 

Hemsidor

Utveckling av hemsidor baserade på Joomla.

Formgivning av hemsidor med Artisteer.
Utveckling av enklare hemsidor med Artisteer eller Microsoft Expression Web.